Brakar er et administrasjonselskap som er ansvarlig for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss.
Selskapet skal videre gi informasion til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.
Brakar er opprettet med sikte på å effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i Buskerud.
En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektivreisende.
Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe tjenester fra eksterne transportører.

Web // brakar.no
Telefon // 32 82 66 66